Romerikes blad går over til en ny løsning for debattinnlegg. Du er velkommen til å diskutere og sende inn ditt innlegg på rb.no/meninger

Leserinnlegg

ÅPENT BREV TIL JUSTISMINISTER ANDERS ANNUNDSEN /HENVISNING TIL HR-2015-02122-A

Jeg mottok ett brev fra Dem tidligere i forbindelse med en demostrasjon mot barnevernets utallige overgrep mot norske borgere hvor De presiserer viktigheten av å respektere menneskerettene i Norge *.

Meninger på nett

Rødt utestenges fra partilederdebatten

RØDT UTESTENGT FRA PARTILEDERDEBATTEN

Nå hører jeg på partilederdebatten fra Arendeal på NRK og savner Rødt i panelet. Vi i Rødt betaler lisensen på linje med andre.

Dem og vi?

Politiinspektør Thomas Utne Pettersen har skrevet en kronikk hvor han blant annet skriver at folks fremmedfrykt til flyktninger og asylsøkere er «høyst rasjonell og berettiget».

Ingen forsvarer kriminalitet, men kanskje vi skulle definere litt? Hva er kriminalitet? Er enkelte kriminelle handlinger – eller som fortsatt burde være det – blitt akseptert? Kan det være slik at Pettersen setter fokuset for sterkt på en samfunnsgruppe – som lettest får øynene rettet mot seg?

Det handler om vårt rettssystem

DET HANDLER OM VÅR RETTSSTAT

Kan det være slik at «Hemsedalsdommen», er et uttrykk for en generell frustrasjon over at tryggheten og forventninger om rettssikkerhet i i vårt rettssamfunnet forvitrer?

Heksebrenningsprosesser – eller lov og rett?

Omtalen av Hemsedalssaken, hvor 3 personer ble idømt bot/ oppreisningserstatning – og ikke fengselsstraff – for en påstått voldtekt, har skapt mye debatt på sosiale medier. Vi trenger så absolutt en debatt rundt vårt rettssystem, men er debatten i ferd med å komme ut av kontroll? Jeg vil ikke uttale meg noe om dommen, og hvorfor håpet jeg kommer frem i innlegget.

Det siste er at navnene, bilder, gateadresse/ sted, telefonnummer og Facebook-sider på de dommerne som var i mindretall i lagmannsretten spres rundt på nettet.

Sammenheng mellom reinkarnasjon og psykisk helse

SAMMENHENG MELLOM REINKARNASJON OG PSYKISK HELSE ?

Kan traumer fra tidligere liv være en forklaring på dårlig psykisk helse ? Kan vonde opplevelser i tidligere liv ha sammenheng med at mange får psykiske helseplager ? Er det slik at de som druknet i tidligere liv utvikler vannskrekk i nåværende liv, folk som har brent inne er ekstra redd for flammer osv. ?

Når antibiotika/ penicllin ikke virker lenger.

Det har blitt vanskligere og vanskligere og få antibiotika i Norge. Legene, har strammet inn.

I løpet av kort tid, kan vi være et resistent folk, og det kan bety at mange liv går tapt.

BARNETS BESTE BRUKES BEVISST FOR Å SKJULE OVERGREP

Svein Haarberg og Mette Tønder fra Stortingets Familie – og Kulturkomite skriver I en artikkel I Smaalenene avis av 22 juli 2016 at Høyre og regjeringen arbeider utrettelig for ett bedre barnevern til “barnets beste”.

Jeg blir faktisk uvel når jeg hører ordene “barnets beste” , fordi barna har absolitt ingenting de skal ha sagt .

Finnes 6 0g 7 Mosebok ?

Denne er hentet fra Wikopedia.

Har hørt om 6 0g 7 mosebok, men den skal en eller annen gang, være tatt ut av Bibelen.

NORSK LANDBRUK ØDELEGGES STEG FOR STEG.

Senterpartiet får størst fremgang ved siste måling. Det er nok ikke i byene dette skjer, men i utkant-distrikt Norge. Folk der begynner og bli lei på og se at det ene gårdsbruket etter det andre blir nedlagt.

Mange blir solgt til både utenlandske og norske pengesterke folk,- bedrifter. Som skal bruke det til ferie steder. Og de som bor der, må flytte inn til tettstedene, får og få nye jobber. Og de som bor i distrikts Norge, blir hardt rammet av at kollektiv trafikken, blir nedlagt. Landbruket i Norge, er i ferd med og få døds støtet.

En stemme er en stemme

Et viktig prinsipp for fagbevegelsen/ arbeiderbevegelsen, er at avgjørelser fattes gjennom medlemsdemokrati. Det betyr at en stemme er en stemme. Om man er statsminister, ordfører, pensjonist, trygdet eller student, så er den enkelte stemmeberettigedes stemme like mye verdt. Det er flertallet av antall avgitte stemmer – som avgjør om et vedtak er gyldig i henhold til avstemningsreglene i vedtektene – eller i lover. Flertallsvedtak er selve kjernen i demokratiet, og grunnlaget for at et demokrati skal fungere.

Medlemsdemokratiet lever under dårlige kår for tiden. Stadig oftere ser vi at den politiske eliten tar makt fra folket. Det skjer sentralt – det skjer lokalt. Og noe foregår hemmelig for folket (TISA/ TTIP).

Meninger

Følges av 474 medlemmer.

Alle som vil kan melde seg inn i sonen Meninger, såfremt de registerer seg med fullt, bekreftet navn. Vær oppmerksom på at alt som blir skrevet på disse sidene kan bli trykket i Romerikes Blad.
Skriv kort og poengtert, maks 300 ord. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg som skal på trykk.
Vi henstiller alle debattanter til også å legge inn et bilde under Din profil. Du kan også få bekreftet din rolle i en organisasjon.
Les og diskutér ledere og kommentarer fra Romerikes Blad.

Mer om sonen

Origo Meninger er en sone på Origo. Les mer

Nye bilder

Annonse